Paviršių, kurie liečiasi su maisto produktais ar vandeniu, sandarinimas ir hermetizavimas

Paviršių, kurie liečiasi su maisto produktais ar vandeniu, sandarinimas ir hermetizavimas

Paviršių, kurie liečiasi su maisto produktais ar vandeniu, sandarinimas ir hermetizavimas

Medžiagos ir gaminiai, skirti sąlyčiui su maisto produktais ir vandeniu neturi kelti pavojaus žmonių sveikatai, keisti maisto produkto sudėties, bloginti jo juslines (skonį, kvapą) savybes.  Į maisto produktus ir vandenį negali patekti jokios pašalinės medžiagos, kurios potencialiai galėtų kelti pavojų žmonių sveikatai.

Medžiagų ir gaminių, skirtų sąlyčiui su maisto produktais, naudojimas yra reglamentuotas LR SAM 2003-12-24 įsakyme Nr. V-771 ,,DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 16:2003 „MEDŽIAGOS IR GAMINIAI, BESILIEČIANTYS SU MAISTU“ PATVIRTINIMO“.

Šio įsakymo reiklavimus bei kitus ES norminius dokumentus pilnai atitinka maistinis sandariklis OTTOSEAL S27.

Tai silikonas, skirtas sandarinti, hermetizuoti vietas, paviršius, kurie tiesiogiai liečiasi su maisto produktais ar geriamu vandeniu:

  • siūlių sandarinimas patalpose, kuriose perdirbami maisto produktai. Pvz . pieno perdirbimo įmonėse, skerdyklose, maisto produktų ir gėrimų  gamybinėse įmonėse, profesionaliose virtuvėse, kavinėse.
  • sandarinimas maisto produktams laikyti skirtų talpų, cisternų, konteinerių.
  • siūlių sandarinimas tarp keraminių plytelių ir kt. paviršių, kurie liečiasi su geriamu vandeniu.